Produkten

Excellence är en plattform för att säkra städkvalitet. Enkla kontroller och visualiserad kvalitet ger snabbt en dokumenterad höjning av kvaliteten. Det dagliga arbetet utförs på en mobil enhet, till exempel en telefon eller läsplatta.

Excellence är tillgängligt för alla, genom att vara lika lättanvänt som kraftfullt oavsett användarens roll på företaget. Leverantör, beställare och konsulter kan alla ta del av information och funktioner, utifrån den behörighet som tilldelats användarna.

         

De som utför kontrollerna har allt stöd de behöver för att göra en snabb och pålitlig inspektion, och de som följer upp och utvärderar städkvaliteten har analysen med sig överallt.

Inte bara kontroller kan göras mobilt, man kan också se trender och identifiera svaga punkter direkt ute i verksamheten. Förutom mobil-appen så har Excellence ett webbgränssnitt för konfiguration och djupgående analys.

Excellence fungerar på alla vanliga smartphones och plattor med datatrafik eller wifi. Data lagras online och när en kontroll eller avvikelse har registrerats är informationen direkt tillgänglig för utvärdering och analys.

Den mobila enheten behöver inte vara uppkopplad under en kontroll, kontrolldata sparas på enheten till dess en synkronisering är möjligt. Detta gör det fullt möjligt att arbeta i skyddade miljöer som på sjukhus och flygplatser, eller på platser som saknar mobil täckning.

För vem

Produkten är väl riktad till leverantörer som beställare som konsulter och ombud.

En leverantör av städtjänster kan hantera alla sina kunder i systemet, för att säkra och dokumentera leveransen och för att på ett väldigt enkelt sätt visa hur kvalitetsnivån upprätthålls och förbättras. Som leverantör kan man bjuda in sina kunder att få tillgång till uppföljningen på deras adresser. Kvaliteten i leveransen blir helt transparent och det finns inget utrymme för osäkerhet och oro.

En beställare kan på motsvarande sätt lägga upp alla sina leverantörer. Överlåt åt leverantörerna själva eller tredje part att utföra och registrera kontroller. Ni kan naturligtvis själva göra motkontroller och rapportera avvikelser.

Även en konsult som agerar ombud för att göra kontrollerna har stor nytta av Excellence. Lägg upp klienterna i systemet och låt både klient och motpart få tillgång till resultaten. Enklare uppföljning och underlag till förbättringar är svår att få.

Städkvalitet av hög standard

Excellence är framtaget för att ni ska leva upp till en städkvalitet av hög standard, med fundamentet i svensk standard SS 627801:2012, även kallad INSTA 800. Detta innebär att du som leverantör kan ge dina kunder tryggheten att din kvalitetsuppföljning har sin grund i INSTA 800, även om du inte är certifierad.

Den stora fördelen med tjänsten är att den överbryggar avståndet mellan ett ganska komplext system enligt standarden, och en väldigt lättanvänd produkt för användarna.

En grundsten i hela vår filosofi är att krav inte bara ska uppfyllas, utan ge ett mervärde åt både beställare och leverantör.

Ständiga förbättringar

Om kravuppföljning hade varit hela syftet med Excellence så hade produkten sett annorlunda ut. Men när kontroller väl utförs så får man faktiskt också ett underlag för sitt förbättringsarbete.

      

Med pareto får man direkt överblick över vilka områden som är problematiska, och vilka fel och orsaker som ligger till grund för det. Då har man alltid rätt underlag för sina förbättringsåtgärder och kvalitetshöjande insatser. Med trender följer ni upp effekterna av åtgärderna månad för månad.

Arbeta mobilt

Mobil-appen fungerar på alla vanliga smarta telefoner och läsplattor: iOS (iPhone, iPad), Android, Windows Phone, Blackberry, webOS and Symbian.

I appen kan man utföra kontroller och rapportera enskilda avvikelser som uppmärksammas av kunden.

   

Man kan följa upp ett område eller en enskild kontrollenhet i en översikt, till exempel för att följa upp de sista tre månaderna med sin leverantör eller beställare.

Dessutom kan man göra en djupanalys för att se trender och identifiera svårare områden, de vanligaste förekommande felen och orsakerna.

Konfiguration på webben

Konfiguration av användare och behörighet, kontrollenheter, kvalitetsprofiler och provtagningsplaner görs i ett webbgränssnitt. I konfigurationen får ni stöd att förbereda arbetet enligt kravspecifikationen. Här knyter ni användare till olika arbetsområden och ger dem rätt behörighet.

 

Senaste nytt

Mobilappen har fått förbättrad funktionalitet och prestanda vid väldigt stora arbetsområden, för att höja upplevelsen hos våra kunder med omfattande åtaganden. Du hittar appen här:

Android

iPhone (iOS)

Boka onlinedemo

Ditt namn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress

Kontakta oss

Rektron AB
08-29 56 50 (växel)
excellence@rektron.se

Kontaktformulär

https://1baiser.com/escort/paris